Khoảng 20h ngày 4/2, sau khi được thông báo, lực lượng chức năng đã mời người dân và du khách ra bên ngoài khu vực đền Trần chính để Ban tổ chức thực hiện lễ khai ấn.
Khoảng 20h ngày 4/2, sau khi được thông báo, lực lượng chức năng đã mời người dân và du khách ra bên ngoài khu vực đền Trần chính để Ban tổ chức thực hiện lễ khai ấn.
Quốc Phương