1. Quan hệ tình dục bằng miệng gây ung thư vòm họng: Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Ung thư lâm sàng Mỹ báo cáo rằng, tỷ lệ ung thư vòm họng tăng ở nước này là do nhiễm trùng HPV mắc phải do quan hệ tình dục đường miệng.
1. Quan hệ tình dục bằng miệng gây ung thư vòm họng: Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Ung thư lâm sàng Mỹ báo cáo rằng, tỷ lệ ung thư vòm họng tăng ở nước này là do nhiễm trùng HPV mắc phải do quan hệ tình dục đường miệng.
Linh Trang (Theo Cancercenter)