Ngôn ngữ tiếng Anh trên thẻ căn cước công dân gắn chip dùng để làm gì?

18/03/2021 17:23

Ngôn ngữ tiếng Anh trên căn cước công dân (CCCD) sẽ có tác dụng thay thế hộ chiếu khi Việt Nam ký kết điều ước hoặc thỏa thuận quốc tế.

Ngôn ngữ tiếng Anh trên thẻ căn cước công dân gắn chip dùng để làm gì? 1

CCCD gắn chip thể hiện đồng thời 2 ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh

Bộ Công an đang tích cực triển khai việc cấp CCCD gắn chip với mục tiêu tới ngày 1/7 sẽ cấp 50 triệu thẻ CCCD gắn chip, hoàn thành việc cấp CCCD gắn chip cho 100% công dân trong những năm tiếp theo.

Đối với mẫu CCCD gắn chip có nhiều thay đổi về nội dung và hình thức so với CCCD mã vạch và CMND.

Ngoài việc gắn chip trên CCCD, một chi tiết đáng chú ý là CCCD mẫu mới này có thông tin ngôn ngữ tiếng Anh.

Theo đại diện Cục Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an), lý do có thêm ngôn ngữ khác trong CCCD được quy định rõ trong Khoản 5, Điều 3 Thông tư số 06/2021/TT-BCA.

Thông tư nêu rõ: Ngôn ngữ khác trên thẻ Căn cước công dân là Tiếng Anh, là điều kiện để công dân Việt Nam sử dụng thẻ Căn cước công dân thay cho việc sử dụng hộ chiếu khi Việt Nam ký kết điều ước hoặc thỏa thuận quốc tế cho phép công dân nước ký kết được sử dụng thẻ Căn cước công dân thay cho việc sử dụng hộ chiếu trên lãnh thổ của nhau.

Trong khi đó, theo quy định cũ tại khoản 5 Điều 3 Thông tư 06/2015/TT-BCA, ngôn ngữ khác trên thẻ CCCD chỉ được quy định cụ thể khi Việt Nam ký kết điều ước hoặc thỏa thuận quốc tế cho phép công dân nước ký kết được sử dụng CCCD thay cho hộ chiếu trên lãnh thổ của nhau.

Những nội dung thể hiện trên thẻ CCCD gắn chip trong đó có ngôn ngữ tiếng Anh gồm: Bên trái, từ trên xuống: Hình Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đường kính 12 mm; ảnh của người được cấp thẻ CCCD cỡ 20 x 30 mm; Có giá trị đến/Date of expiry;

Bên phải, từ trên xuống: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc; SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM; Independence - Freedom - Happiness; dòng chữ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN/Citizen Identity Card; biểu tượng chíp; mã QR; Số/No; Họ và tên/Full name; Ngày sinh/Date of birth; Giới tính/Sex; Quốc tịch/Nationality; Quê quán/Place of origin; Nơi thường trú/Place of residence;

Mặt sau thẻ CCCD gồm các thông tin sau: Bên trái, từ trên xuống có đặc điểm nhân dạng/Personal identification; Ngày, tháng, năm/Date, month, year; CỤC TRƯỞNG CỤC CẢNH SÁT QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH VỀ TRẬT TỰ XÃ HỘI/DIRECTOR GENERAL OF THE POLICE DEPARTMENT FOR ADMINISTRATIVE MANAGEMENT OF SOCIAL ORDER; chữ ký, họ và tên của người có thẩm quyền cấp thẻ; dấu có hình Quốc huy của cơ quan cấp thẻ CCCD; chíp điện tử.

Bên phải, từ trên xuống có 2 ô: Vân tay ngón trỏ trái/Left index finger và Vân tay ngón trỏ phải/Right index finger của người được cấp thẻ CCCD; Dòng MRZ.

Việt Hòa