Theo ghi nhận PV Báo Giao thông trong ngày 1/12, nhiều người khi ra đường đã mặc thêm nhiều lớp áo ấm.
Theo ghi nhận PV Báo Giao thông trong ngày 1/12, nhiều người khi ra đường đã mặc thêm nhiều lớp áo ấm.
Biển Ngọc