Người dân Hà Tĩnh đi khám chữa bệnh BHYT phải tự chi trả trước?

09/08/2017 17:51

BHXH Hà Tĩnh thông báo người dân khám chữa bệnh theo chế độ BHYT tại Nghệ An phải tự trả chi phí trước...

Người dân Hà Tĩnh đi khám chữa bệnh BHYT phải tự chi trả trước? 1

Người dân Hà Tĩnh đi khám chữa bệnh BHYT phải chi trả trước

Vừa qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Hà Tĩnh ra Thông báo số 718/BHXH ngày 24/7 đến người dân trên địa bàn tỉnh nếu đi khám chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT) tại các bệnh viện tuyến huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An phải tự thanh toán chi phí KCB với cơ sở y tế và mang hóa đơn chứng từ về thanh toán trực tiếp tại cơ quan BHXH thuộc tỉnh Hà Tĩnh.

Ông Lê Văn Phúc - Phó Trưởng ban, phụ trách Ban Thực hiện chính sách BHYT (BHXH Việt Nam) cho biết, ngày 19/7 BHXH Việt Nam có văn bản về việc thực hiện quản lý chi phí KCB BHYT đối với đa tuyến đi ngoại tỉnh gửi BHXH tỉnh Hà Tĩnh và BHXH tỉnh Nghệ An.

Căn cứ vào chỉ đạo này, ngày 24/7, BHXH tỉnh Hà Tĩnh đã ra thông báo nêu rõ, kể từ ngày 1/8, người có thẻ BHYT thuộc tỉnh Hà Tĩnh tự đi KCB tại các bệnh viện tuyến huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An sẽ tự thanh toán chi phí KCB với cơ sở y tế (trừ trường hợp cấp cứu). Sau đó mang hóa đơn, chứng từ và các giấy tờ liên quan về thanh toán trực tiếp tại BHXH tỉnh hoặc BHXH huyện, thành phố, thị xã nơi cư trú.

Ông Lê Văn Phúc cho biết, theo Luật BHYT năm 2014, trường hợp người có thẻ BHYT tự đi KCB không đúng tuyến được quỹ BHYT thanh toán theo mức hưởng với tỷ lệ như sau: Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú, tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú từ ngày 1/1/2015 đến ngày 31/12/2020; tại bệnh viện tuyến huyện là 70% chi phí KCB từ ngày 1/1/2015 đến ngày 31/12/2015 và 100% chi phí từ ngày 1/1/2016.

Theo ông Lê Văn Phúc, từ ngày 1/1/2016, người bệnh có thẻ BHYT tự đi KCB tại các bệnh viện tuyến huyện không đúng nơi đăng ký KCB ban đầu được hưởng 100% chi phí có nghĩa là quyền lợi của họ được hưởng đầy đủ 100% như khi họ đi KCB đúng tuyến nhưng vẫn phải xác định đây là các trường hợp KCB không đúng thủ tục theo quy định của Điều 28 Luật BHYT.

Vì vậy, theo ông Phúc, việc cơ quan BHXH thực hiện thanh toán trực tiếp là không trái với các quy định của pháp luật về KCB BHYT và vẫn đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT.

Lý giải về việc tại sao BHXH Việt Nam lại hướng dẫn như vậy, ông Lê Văn Phúc cho biết, chi phí KCB đa tuyến ngoại tỉnh phát sinh của Hà Tĩnh chủ yếu tại các bệnh viện tuyến huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Năm 2016, chi phí này chiếm 48% quỹ KCB BHYT, tăng 16% so với năm 2015.

Riêng 6 tháng đầu năm 2017, tại các cơ sở KCB tuyến huyện của Nghệ An thì tổng số lượt KCB ngoại trú của tỉnh Hà Tĩnh sang là 66.972 lượt, với tổng chi phí hơn 24,74 tỷ đồng; điều trị nội trú là 8.626 lượt với chi phí hơn 35,44 tỷ đồng. Tổng chi phí 6 tháng 2017 cả nội, ngoại trú là khoảng 60 tỷ đồng. Trong khi đó quỹ KCB BHYT năm 2017 của Hà Tĩnh là 763 tỷ đồng.

Với mức chi phí hiện nay, thì ước tính riêng các bệnh viện tuyến huyện của Nghệ An tiêu của quỹ BHYT của Hà Tĩnh từ 130 - 150 tỷ, chiếm khoảng 17% tổng quỹ được sử dụng của cả tỉnh Hà Tĩnh.

Cũng theo thông tin này, qua kiểm soát, chi phí bình quân nội trú, ngoại trú của một số bệnh viện tại thành phố Vinh ở mức cao nên BHXH Hà Tĩnh phải có những biện pháp quản lý chặt chẽ. Khi người dân phải ứng tiền ra chi trả trước thì người dân sẽ quản lý tốt hơn chi phí KCB của mình, sẽ không chi trả cho các dịch vụ chưa cần thiết. Đồng thời, cơ quan BHXH cũng quản lý chặt chẽ hơn khi giám định trực tiếp từng hồ sơ, tránh được tình trạng kê khống, thống kê sai và từ đó sẽ góp phần hạn chế tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT.

Ông Lê Văn Phúc khẳng định đây là biện pháp tốn thêm nhân lực, từ việc giám định tại cơ sở KCB đến tổ chức thanh toán trực tiếp cho người bệnh nhưng phải làm để đảm bảo công bằng cho người hưởng BHYT.

BHXH Việt Nam đang tạm thời áp dụng cho hai địa phương là Nghệ An và Hà Tĩnh. Sau thời gian 3 tháng, BHXH Việt Nam sẽ tổ chức đánh giá về cả quản lý chi phí, sự thuận lợi của người bệnh và nhu cầu thực sự cần thiết về KCB của người dân. Nếu giải pháp này được tổ chức thực hiện hiệu quả, sẽ áp dụng thêm ở các địa phương khác.

Tú Uyên