Người dân sẽ được giảm tối đa bao nhiêu tiền điện?

13/04/2020 18:37

EVN đề xuất giảm 10% giá bán lẻ điện cho các bậc thang sinh hoạt từ bậc 1-4, vậy theo từng định mức, số tiền được giảm là bao nhiêu?.

EVN đề xuất giảm 10% giá bán lẻ điện cho các bậc thang sinh hoạt từ bậc 1-4, vậy theo từng định mức, số tiền được giảm là bao nhiêu?.

Chính phủ đã đồng ý với các đề xuất của Bộ Công thương về việc giảm giá điện, giảm tiền điện trong 3 tháng 4,5,6... Trong đó, đề xuất giảm giá 10% giá bán lẻ điện cho các bậc thang sinh hoạt từ bậc 1 đến bậc 4 (dưới 300 kWh tháng) được qui định tại Quyết định số 648/QĐ-BCT. Nhiều người vẫn chưa rõ, mức giảm cụ thể cho từng định mức là bao nhiêu, ai sẽ thuộc diện giảm nêu trên?

Xung quanh vấn đề này, đại diện Cục Điều tiết điện lực cho biết, theo số liệu thống kê của EVN thì các khách hàng sử dụng điện dưới 300 kWh/tháng đa phần là người lao động, công chức, viên chức, công nhân và người làm công ăn lương tương ứng khoảng 22 triệu khách hàng, chiếm khoảng 72,6% lượng khách hàng với 60% sản lượng điện. Tổng số tiền ước tính hỗ trợ giảm cho các khách hàng sinh hoạt khoảng 2.900 tỷ đồng.

Số tiền giảm cụ thể từng định được dự tính như sau: Với mức hỗ trợ 10%, khách hàng sử dụng điện ở mức 100 kWh/tháng được hỗ trợ khoảng 17.000 đồng/tháng. Tương tự, ở mức 200 kWh/tháng được hỗ trợ trên 37.000 đồng/tháng. Nhóm khách hàng từ 0-200 kWh/tháng tương ứng khoảng 18,6 triệu hộ sử dụng. Các khách hàng sử dụng trên 300 kWh/tháng (tương ứng khoảng 3,6 triệu hộ) được hỗ trợ là 62.560 nghìn đồng/tháng.

Ngoài ra, theo tính toán những hộ đang sử dụng trong giới hạn 50 kwh/tháng với giá điện là 1.678 đồng/kWh tương đương số tiền điện hàng tháng khoảng 83.900 đồng sẽ được giảm 8.390 đồng theo mức giảm 10%.

Như vậy là đối với khách hàng sử dụng điện sinh hoạt, mức giảm thấp nhất là 8.390 đồng/tháng mức giảm cao nhất là 62.560 đồng/tháng và sản lượng điện khách hàng sử dụng trong các tháng 4, tháng 5 và tháng 6 năm 2020 sẽ được giảm giá tương ứng tại các kỳ hoá đơn tiền điện tháng 5, tháng 6 và tháng 7 năm 2020.

Hồng Hạnh