Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, ngay từ sáng sớm ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng), người dân Hà Nội đã tới các cửa hàng trên phố Trần Nhân Tông) chờ mua vàng lấy may.
Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, ngay từ sáng sớm ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng), người dân Hà Nội đã tới các cửa hàng trên phố Trần Nhân Tông) chờ mua vàng lấy may.
Biển Ngọc