Dù miễn cưỡng nhưng nhân viên trật tự vẫn nhắc nhở du khách nước ngoài không nằm khi tránh nắng quanh khu vực Hồ Gươm
Dù miễn cưỡng nhưng nhân viên trật tự vẫn nhắc nhở du khách nước ngoài không nằm khi tránh nắng quanh khu vực Hồ Gươm
Khánh Linh