Người phát ngôn không nên né tránh báo chí

30/05/2015 12:47

Người phát ngôn và báo chí cần có sự hợp tác để thông tin được chính xác và định hướng cho người dân...

Ông Võ Văn Luận, Chánh văn phòng-người phát ngôn của  UBND TPHCM cho rằng người phát ngôn không nên né tránh báo chí

Người phát ngôn phải luôn sẵn sàng tiếp túc báo chí, không nên né tránh báo chí đồng thời phải nắm vững luật báo chí cũng như các văn bản quy phạm pháp luật để giúp việc cung cấp thông tin được thuận lợi và đạt hiệu quả cao… Đây là một trong những nội dung chính được đề cập tại cuộc họp về sơ kết một năm thực hiện quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí trên địa bàn TPHCM diễn ra ngày 29/5.

Theo thống kê của Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT), trong 28 đơn vị có báo cáo thống kê trong 6 tháng đầu năm 2014, mới có 8/28 đơn vị đã tổ chức họp báo định kỳ và 9/28 đơn vị chưa tổ chức họp báo định kỳ theo quy định. 6 tháng cuối năm 2014, trong số 33 đơn vị có 9/33 đã tổ chức họp báo, 2/33 đơn vị kết hợp tổ chức họp báo tại hội nghị và 12/33 đơn vị không tổ chức họp báo.

Hội nghị nhận định, qua một năm thực hiện quy chế, nhìn chung các cơ quan, đơn vị đã chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của quy chế. Cơ chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí được thực hiện rõ ràng, nhất là trong trường hợp thông tin đột xuất.

Tuy nhiên một số cơ quan đơn vị vẫn chưa thực hiện đầy đủ việc cung cấp thông tin định kỳ như: chưa tổ chức họp báo hàng quý theo quy định. Một số đơn vị tổ chức các buổi họp sơ kết, tổng kết cuối năm mời một số cơ quan báo đài đến đưa tin xem như đã cung cấp thông tin cho báo chí trong khi phóng viên không có cơ hội chất vấn, làm rõ khi cần thiết. Nội dung họp báo đơn giản, thông tin không chọn lọc nên buổi họp báo chất lượng chưa cao.

Nhiều cơ quan hiểu sai quy định về người phát ngôn cho rằng chỉ có người phát ngôn mới được phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, dẫn đến nhiều trường hợp báo chí rất cần thông tin nhưng không được cung cấp một cách kịp thời, chính xác.

Một vài nơi, thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước và người phát ngôn chưa nghiên cứu kỹ quy định về phát ngôn, các quy định về trả lời phỏng vấn của báo chí nên chưa thấy hết việc cung cấp thông tin cho báo chí vừa là nghĩa vụ, vừa là quyền lợi của cơ quan đơn vị mình. Do đó chưa tích cực thực hiện việc cung cấp thông tin cho báo chí. Trong một vài trường hợp, một số báo đài phản ánh chưa đúng sự thật, giật tít không phù hợp gây ảnh hưởng đến uy tín đơn vị, cá nhân người liên quan nên thủ trưởng và người phát ngôn ngại tiếp xúc với báo chí.

Theo Sở Thông tin và Truyền thông, để báo chí và cơ quan đơn vị đến gần nhau hơn, cơ quan nhà nước nghiên cứu kỹ và thực hiện tốt quy chế. Tham gia đầy đủ các buổi tập huấn, quán triệt về luật báo chí liên quan đến phát ngôn và cung cấp thông tin nói chung. Đối với báo chí tránh đưa thông tin không chính xác, sai sự thật làm ảnh hưởng đến đơn vị, địa phương cung cấp thông tin. Thường xuyên bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho phóng viên.

Năm 2015, Sở TT&TT sẽ tổ chức hướng dẫn cho các đơn vị cách thức tổ chức một buổi họp báo, hướng dẫn các đơn vị thành viên cách thức đưa thông tin lên website. Tiếp tục hướng dẫn các đơn vị về kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí cho người đứng đầu và người phát ngôn các đơn vị.

Kết luận hội nghị, ông Võ Văn Luận, Chánh văn phòng-người phát ngôn của UBND TPHCM cho rằng việc cung cấp thông tin cho báo chí vẫn còn một số hạn chế. Vì vậy, UBND TP đề nghị các cơ quan hành chính nhà nước trên ịa bàn TP cần có người phát ngôn mang tính chuyên nghiệp cao, được đào tạo, bồi dưỡng tốt kỹ năng giao tiếp. Người phát ngôn phải luôn sẵn sàng tiếp xúc báo chí.

Nhân hội nghị này, UBND TP ghi nhận sự hợp tác của cơ quan báo chí, bởi người dân được cung cấp thông tin về mọi mặt đời sống xã hội một cách nhanh chóng, kịp thời, chính xác. Bên cạnh đó vẫn còn một số trang báo điện tử chủ yếu tập trung phản ánh những tiêu cực, tồn tại, hạn chế mà ít thông tin về thành quả, các mặt tích cực. Do vậy, qua hội nghị này, UBND TP đề nghị người phát ngôn và báo chí cần có sự hợp tác giúp việc thông tin được đảm bảo, chính xác đáp ứng tốt công tác tuyên truyền, định hướng và nhu cầu thông tin của người dân.

Phương Loan