Người quản lý địa điểm cấm hút thuốc lá có trách nhiệm gì?

22/11/2018 09:29

Tỷ lệ người hút thuốc lá có xu hướng tăng lên, đặc biệt ở các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam

Keyword đầu tiên có dấu

Ảnh minh họa

Hỏi: Xin cho biết, quyền và trách nhiệm của người đứng đầu, người quản lý địa điểm cấm hút thuốc?

Nguyễn Thị Thu Hương (Hà Đông, Hà Nội)

Trả lời:

Ai cũng biết hút thuốc lá có hại cho sức khỏe. Tuy nhiên, tỷ lệ người hút thuốc lá đang có xu hướng tăng lên, đặc biệt ở các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Có nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn đến tình trạng này, nhưng đa số là do sự hiểu biết một cách cụ thể về tác hại của khói thuốc lá còn hạn chế, kiến thức chưa đầy đủ.

Điều 14, Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá quy định:

Quyền của người đứng đầu, người quản lý địa điểm cấm hút thuốc lá:

Buộc người vi phạm chấm dứt việc hút thuốc lá tại địa điểm cấm hút thuốc lá; xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật; Yêu cầu người vi phạm quy định cấm hút thuốc lá ra khỏi cơ sở của mình; Từ chối tiếp nhận hoặc cung cấp dịch vụ cho người vi phạm quy định cấm hút thuốc lá nếu người đó tiếp tục vi phạm sau khi đã được nhắc nhở.

Người đứng đầu, người quản lý địa điểm cấm hút thuốc lá có trách nhiệm thực hiện các quy định sau:

Đưa nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hàng năm, quy định không hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ.

Đưa quy định về việc hạn chế hoặc không hút thuốc lá trong các đám cưới, đám tang, lễ hội trên địa bàn dân cư vào hương ước.

Gương mẫu thực hiện và vận động cơ quan, tổ chức, địa phương thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc mọi người thực hiện đúng quy định về cấm hút thuốc lá tại địa điểm thuộc quyền quản lý, điều hành; treo biển có chữ hoặc biểu tượng cấm hút thuốc lá tại địa điểm cấm hút thuốc lá.

Trưởng phòng Y tế dự phòng và các chương trình y tế (Cục Y tế GTVT)

BS. Đặng Quốc Khánh