Sáng nay (6/2), nhiều quận, huyện trên địa bàn TP Hà Nội tổ chức lễ giao nhận quân năm 2023.
Sáng nay (6/2), nhiều quận, huyện trên địa bàn TP Hà Nội tổ chức lễ giao nhận quân năm 2023.
Phùng Đô - Tạ Hải