Người vi phạm có được ghi ý kiến vào biên bản?

18/06/2015 06:25

Xin hỏi tôi có được quyền ghi vào trong biên bản chỉ công nhận hai lỗi vi phạm hay không?

 

người vi phạm có được ghi ý kiến vào biên bản?
Ảnh minh họa

Hỏi:

Tôi điều khiển phương tiện bị CSGT dừng xe kiểm tra và lập biên bản ba lỗi. Tuy nhiên, tôi chỉ công nhận hai lỗi vi phạm. Vậy, xin hỏi tôi có được quyền ghi vào trong biên bản chỉ công nhận hai lỗi vi phạm hay không?

Nguyễn Minh Quang (Cầu Giấy, Hà Nội)

Trả lời:

Tại Điều 61, Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 quy định rõ, nếu không đồng ý với hành vi vi phạm thì người vi phạm có quyền giải trình đưa ra bằng chứng không vi phạm của mình. Đồng thời, sau hai ngày làm việc (tính từ thời gian lập biên bản) phải gửi đơn, thư hoặc ý kiến của mình không công nhận hành vi vi phạm đó đến người có thẩm quyền ra quyết định xử phạt.

Việc CSGT lập biên bản hành chính, là lập những hành vi đang hoặc vừa diễn ra như tả lại hành vi vi phạm đó của bạn. Việc chứng minh vi phạm là của cơ quan chức năng. Người vi phạm phải chứng minh, đưa ra lý lẽ mình không vi phạm. Vì vậy, nếu bạn không công nhận thì có trách nhiệm giải trình về hành vi đó.Còn trường hợp, người điều khiển phương tiện cố tình không chấp hành yêu cầu kiểm tra của cơ quan chức năng, sẽ bị lập biên bản thêm hành vi “Cản trở người thi hành công vụ”.

Thượng tá Nguyễn Văn Quỹ - Đội CSGT số 1, Phòng CSGT công an TP Hà Nội