Thứ Hai, 20/01/2020 19:46:15 Hotline: 0901 514 799
1. Tình dục không an toàn: Quan hệ tình dục không an toàn, đặc biệt là với nhiều  người có thể là mối đe dọa lớn hơn đối với sức khỏe của bạn. Nguy cơ lớn nhất và khá phổ biến là bạn có thể mắc bệnh viêm gan, bệnh có khả năng gây tử vong lây qua đường tình dục.
1. Tình dục không an toàn: Quan hệ tình dục không an toàn, đặc biệt là với nhiều  người có thể là mối đe dọa lớn hơn đối với sức khỏe của bạn. Nguy cơ lớn nhất và khá phổ biến là bạn có thể mắc bệnh viêm gan, bệnh có khả năng gây tử vong lây qua đường tình dục.
Linh Trang (Theo RD)