Ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển năm 2017 ĐH Quốc gia Hà Nội

15/07/2017 10:15

Ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển năm 2017 ĐH Quốc gia Hà Nội thấp nhất ở ngưỡng 15,5 điểm.

TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAU

Ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển năm 2017 ĐH Quốc gia Hà Nội

Trường ĐH Quốc gia Hà Nội vừa công bố ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển chính thức năm 2017 của các trường, khoa thành viên.

Ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển trường ĐH Công nghệ, ĐHQG Hà Nội có mức điểm nhận hồ sơ từ 16-20 điểm.

TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAU

 

Ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐHQG Hà Nội nhận hồ sơ từ 15,5 đến 19,5 điểm.

TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAU

 

Ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG Hà Nội có mức điểm nhận hồ sơ từ 17-20 điểm.

TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAU

 

Ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội có mức điểm nhận hồ sơ tất cả các ngành là 15,5 điểm.

TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAU

 

Ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển trường ĐH Kinh tế, ĐHQG Hà Nội có mức điểm nhận hồ sơ từ 15,5 - 16,5 điểm.

TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAU

 

Ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển trường ĐH Giáo dục, ĐHQG Hà Nội có mức điểm nhận hồ sơ từ 16-16,5 điểm.  

TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAU

 

Ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển các Khoa Luật, Khoa Y Dược, Khoa Quốc tế, ĐHQG Hà Nội có mức điểm sàn từ 15,5 đến 21 điểm. 

TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAU

 

Lưu ý: Điểm ngưỡng xét tuyển được làm tròn đến 0,25 điểm, điểm tối thiểu mỗi môn/bài thi trong tổ hợp xét tuyển phải lớn hơn 1 điểm.

Thạch Thảo