Nguyên Chủ tịch Gia Lai đề nghị bổ nhiệm người thân thiếu tiêu chuẩn

18/09/2017 19:41

Nguyên Chủ tịch Gia Lai có nhiều vi phạm, khuyết điểm, đề nghị bổ nhiệm một số người thân không đủ tiêu chuẩn.

nguyên chủ tịch gia lai đề nghị bổ nhiệm người thân thiếu tiêu chuẩn

Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Thế Dũng được xác định có nhiều vi phạm, khuyết điểm

Sau kỳ họp thứ 17 của Uỷ ban Kiểm tra T.Ư từ ngày 13-16/9, Ủy ban Kiểm tra đã ra thông báo kết luận về kết quả kiểm tra đối với ban cán sự đảng UBND tỉnh và ông Phạm Thế Dũng, nguyên phó bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cùng Ban cán sự đảng UBND tỉnh Gia Lai qua 2 nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021.

Hai nhiệm kỳ UBND tỉnh Gia Lai đều có vi phạm, khuyết điểm

Uỷ ban Kiểm tra T.Ư xác định Ban cán sự đảng UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2011-2016 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; vi phạm Quy chế làm việc của Tỉnh ủy, của Ban cán sự đảng UBND tỉnh và các quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo một số hoạt động của UBND tỉnh.

Vi phạm quy định về công tác tổ chức cán bộ, đề nghị quy hoạch, bổ nhiệm một số nhân sự không đủ tiêu chuẩn, điều kiện, không đúng quy định; Buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu trách nhiệm để UBND tỉnh có nhiều vi phạm, khuyết điểm như:

Giai đoạn này, Ban cán sự đảng UBND tỉnh Gia Lai cũng có vi phạm khi giao đất, cho thuê đất khi chưa có quy hoạch, không tổ chức đấu giá, vi phạm Luật Đất đai, gây thất thu ngân sách nhà nước; Quản lý đầu tư xây dựng một số dự án từ nguồn ngân sách nhà nước vi phạm Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng; Quyết định mở 5 cửa khẩu phụ, lối mở biên giới vi phạm Nghị định của Chính phủ.

Tiếp đến, Ban cán sự đảng UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2016-2021 cũng vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và Quy chế làm việc của Ban cán sự đảng UBND tỉnh. Thiếu kiên quyết trong lãnh đạo, chỉ đạo, chấn chỉnh những vi phạm, khuyết điểm của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016; gia hạn hoạt động cửa khẩu phụ, lối mở biên giới vi phạm quy định của Chính phủ.

Đối với ông Phạm Thế Dũng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, là người chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2011-2016. 

Cụ thể là vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, Quy chế làm việc của Tỉnh ủy và Quy chế làm việc của Ban cán sự đảng UBND tỉnh trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm Quy định số 51 và Quy định số 231 của Ban Bí thư về quan hệ lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh ủy, thành ủy với các đảng đoàn, ban cán sự đảng; Vi phạm trong chỉ đạo, quyết định giao đất, cho thuê đất không qua đấu giá và quyết định đầu tư các dự án sử dụng ngân sách nhà nước, khai thác mỏ; mở các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới không đúng quy định của Chính phủ.

Đặc biệt, nguyên Chủ tịch tỉnh Gia Lai đã thiếu gương mẫu trong việc đề nghị bổ nhiệm một số người thân không đủ tiêu chuẩn, điều kiện.

Theo Uỷ ban Kiểm tra T.Ư, những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2011-2016 và ông  Phạm Thế Dũng là nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Uỷ ban Kiểm tra T.Ư yêu cầu Ban cán sự đảng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 và ông Võ Ngọc Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm sâu sắc.

Xem xét, kết luận kiểm tra tài chính đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông

Đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông, Uỷ ban Kiểm tra T.Ư xác định có một số vi phạm, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác tài chính đảng; buông lỏng quản lý, không chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc đầu tư, xây dựng Kho lưu trữ của tỉnh, để xảy ra vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong quá trình thực  hiện.

Uỷ ban Kiểm tra T.Ư yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy Đắk Nông nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc; xem xét, xử lý kỷ luật đảng theo thẩm quyền đối với các cá nhân có vi phạm trong quá trình xây dựng Kho lưu trữ. Đồng thời, tiến hành kiểm điểm trách nhiệm, đề xuất hình thức xử lý theo quy định của Đảng đối với ông Nguyễn Văn Thử, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, sau đó báo cáo Uỷ ban Kiểm tra T.Ư xem xét.

Cũng tại kỳ họp thứ 17, Uỷ ban Kiểm tra T.Ư đã xem xét báo cáo kết quả giám sát đối với Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai và một số cá nhân; kiểm tra tài chính đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Sóc Trăng. Qua kiểm tra, giám sát, Uỷ ban Kiểm tra T.Ư đã chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng rút kinh nghiệm, sớm có biện pháp khắc phục, sửa chữa trong thời gian tới.

Bảo An