Nhà chung cư nào phải mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc?

18/11/2017 08:10

Chung cư được xây dựng từ 5 tầng trở lên hoặc có khối tích từ 5.000 m3 phải mua bảo hiểm cháy, nổ.

nhà chung cư nào phải mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc?

Chung cư được xây dựng từ 5 tầng trở lên hoặc có khối tích từ 5.000 m3 phải mua bảo hiểm cháy, nổ

Theo mục 6 Phụ lục 1 Nghị định 35/2003/NĐ-CP quy định đối tượng nhà chung cư phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc bao gồm: Nhà ở tập thể, nhà chung cư, khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ cao từ 5 tầng trở lên hoặc có khối tích từ 5.000 m3 trở lên. Như vậy, tất cả các nhà chung cư được xây dựng từ 5 tầng trở lên hoặc có khối tích từ 5.000 m3 trở lên thì phải bắt buộc mua bảo hiểm cháy, nổ.

Về trách nhiệm mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc: Đối với những cơ sở phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có cơ sở đó chịu trách nhiệm mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

Đối với cơ sở trong đó có nhiều hộ như nhà tập thể, nhà chung cư hoặc trong một cơ sở mà có nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân thuê, trách nhiệm mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc thực hiện như sau: Trường hợp xác định được người là chủ sở hữu cơ sở hoặc người được chủ sở hữu giao quản lý hoặc người đại diện chung (sau đây gọi chung là người đại diện), thì người đó chịu trách nhiệm mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc. Từng hộ, cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm nộp phí bảo hiểm cho người đại diện. Trong trường hợp này, người được bảo hiểm là từng hộ, cơ quan, tổ chức, cá nhân đã nộp phí bảo hiểm cho người đại diện. Trường hợp không xác định được người đại diện thì từng hộ, cơ quan, tổ chức, cá nhân trong cơ sở đó có trách nhiệm trực tiếp mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

Hiện nay, Bảo hiểm PVI là nhà bảo hiểm tài sản số 1 Việt Nam với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, nhiệt tình và tận tụy; chương trình bảo hiểm phong phú, đa dạng phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng; giải quyết bồi thường minh bạch, nhanh chóng và chính xác.

Với gòi bảo hiểm vật chất nhà, Bảo hiểm PVI sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm những tổn thất, thiệt hại về vật chất đối với ngôi nhà được bảo hiểm do các rủi ro nêu dưới đây trực tiếp gây ra gồm:

Cháy, do chập điện từ đường dây điện hoặc từ các thiết bị điện, điện tử trong Ngôi nhà được bảo hiểm; rò rỉ khí đốt từ bình gas, từ bồn chứa biogas; sét đánh; nổ bình gas (bao gồm cả bình gas du lịch), nổ hầm/bồn chứa biogas, nổ ắc quy; cháy lan từ một vụ cháy ngoài địa điểm được bảo hiểm; hành động ác ý, cố tình gây cháy Ngôi nhà được bảo hiểm của bất kỳ một người nào không phải là những người đang sinh sống trong ngôi nhà được bảo hiểm;

Khách hàng lưu ý, Bảo hiểm PVI không chịu trách nhiệm bồi thường đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại nào đối với Ngôi nhà được bảo hiểm do cháy theo lệnh, theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho dù việc ra quyết định đó có đúng và phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành hay không.

Duy Đăng