Nhà đầu tư nước ngoài rót mạnh vốn vào ngành điện

29/03/2021 06:15

Lĩnh vực sản xuất, phân phối điện nhận được lượng vốn lớn rót vào từ các nhà đầu tư nước ngoài trong ba tháng đầu năm nay.

nhà đầu tư nước ngoài rót mạnh vốn vào ngành điện

Dự án Nhà máy nhiệt điện Ô Môn II nhận được tổng vốn đăng ký trên 1,31 tỷ USD

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến 20/3, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài đạt 10,13 tỷ USD, tăng 18,5% so với cùng kỳ 2020.

Đáng chú ý, trong khi vốn góp của các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục giảm thì vốn đăng ký cấp mới và vốn điều chỉnh đều tăng trong 3 tháng đầu năm. Vốn thực hiện của dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 4,1 tỷ USD, tăng 6,5% so với cùng kỳ 2020.

Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 17 ngành lĩnh vực, trong đó lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư gần 5 tỷ USD (chiếm 49,6% tổng vốn đầu tư đăng ký).

Lĩnh vực sản xuất, phân phối điện đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư 3,9 tỷ USD, chiếm 38,9% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Lĩnh vực này trong 3 tháng đầu năm đã đón nhận nguồn vốn lớn rót một số dự án. Đơn cử, dự án Nhà máy điện LNG Long An I và II (Singapore) đứng đầu với tổng vốn đăng ký trên 3,1 tỷ USD với mục tiêu truyền tải và phân phối điện, sản xuất điện tại Long An (cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ngày 19/3).

Trước đó, dự án Nhà máy nhiệt điện Ô Môn II (Nhật Bản) cũng nhận được tổng vốn đăng ký trên 1,31 tỷ USD với mục tiêu xây dựng một nhà máy nhiệt điện nhằm đáp ứng nhu cầu cung cấp điện cho lưới điện khu vực và hệ thống điện quốc gia tại Cần Thơ (cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ngày 22/1).

Lĩnh vực tiếp theo nhận được lượng vốn lớn rót vào là lĩnh vực kinh doanh bất động sản, hoạt động chuyên môn khoa học công nghệ với tổng vốn đăng ký lần lượt đạt 600 triệu USD và trên 167 triệu USD.

Được biết, đến ngày 20/3, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đạt 10,13 tỷ USD, tăng 18,5% so với cùng kỳ 2020.

Trong đó, vốn đăng ký mới rót vào 234 dự án mới đạt 7,2 tỷ USD. Dù số lượng dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư giảm 69,1% so với cùng kỳ nhưng tổng vốn đăng ký lại tăng 30,6%. Về vốn điều chỉnh, có 161 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư (giảm 31,8%) nhưng tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt 2,1 tỷ USD (tăng 97,4%).

Đối với góp vốn, mua cổ phần, có 734 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài (giảm 70,9%), tổng giá trị vốn góp 805,3 triệu USD (giảm 58,8%).

C.Sơn