Nhân rộng điển hình "người tốt, việc tốt" quản lý bảo trì đường bộ

19/05/2017 09:20

Cục QLĐB I tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Nhân rộng điển hình

Một buổi sinh hoạt chuyên đề tại Trung tâm kỹ thuật đường bộ I

Ngày 18/5, Chi bộ Trung tâm Kỹ thuật đường bộ I (Cục QLĐB I) tổ chức sinh hoạt định kỳ tháng 5/2017 kết hợp với sinh hoạt chuyên đề gắn việc thực hiện chuyên môn của đơn vị với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đến toàn thể đảng viên, CBCNV.

Theo ông Đinh Công Vương – Bí thư chi bộ, cuộc họp lắng nghe các ý kiến trao đổi, báo cáo tham luận về việc học tập, sinh hoạt theo Chỉ thị 05-CT/TW, nhằm phát động các mô hình, phong trào thi đua cụ thể, qua việc sinh hoạt, chuyên môn nghiệp vụ. Từ đó, nhiều cách làm hay, cải tiến kỹ thuật, thi đua hiệu quả được xây dựng, nhân rộng... 

Ông Trần Hưng Hà, Bí thư Đảng ủy - Cục trưởng Cục QLĐB III chủ trì buổi sinh hoạt đánh giá: buổi sinh hoạt chuyên đề thiết thực. Qua đó, giáo dục trong cán bộ, đảng viên, và người lao động học tập tấm gương của Bác, nói phải đi đôi với làm, phải được thể hiện bằng hành động cụ thể hàng ngày trong lao động sản xuất, trong công việc với năng suất, chất lượng cao, ý thức lao động tự giác, trách nhiệm với các công trình sản phẩm mà Trung tâm làm ra...