Nhân viên mặt đất trả lại hơn 3,7 tỷ đồng khách bỏ quên

28/04/2017 11:36

Chỉ trong 3 tháng đầu năm 2017, nhân viên phục vụ mặt đất thuộc VIAGS trả lại hơn 3,7 tỷ đồng khách bỏ quên.

T.Bình