Nhân viên thu phí Tào Xuyên bị chấn chỉnh do thiếu thân thiện

15/07/2016 18:16

Tổng cục Đường bộ VN yêu cầu trạm thu phí Tào Xuyên chấn chỉnh thái độ, tác phong của nhân viên thu phí.

Nhân viên thu phí Tào Xuyên bị chấn chỉnh do thiếu thân thiện 1

Trạm thu phí Tào Xuyên trên tuyến QL1A

Tổng cục Đường bộ VN vừa yêu cầu Cục Quản lý đường bộ II và Công ty Cổ phần BOT đường tránh Thanh Hóa chấn chỉnh công tác tổ chức thu phí và tinh thần trách nhiệm, thái độ, tác phong của nhân viên thu phí tại trạm thu phí Tào Xuyên trên QL1A, thu phí đường tránh QL1A qua khu vực TP.Thanh Hóa.

Trước đó ngày 7/7, Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội có văn bản gửi Tổng cục Đường bộ VN yêu cầu giải trình một số nội dung liên quan đến công tác tổ chức thu phí tại trạm thu phí Tào Xuyên (Km286+397 trên QL1A qua khu vực TP.Thanh Hóa). Tại văn bản này, Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội có nêu các tồn tại của trạm thu phí này như: Mặt đường, các thiết bị tại khu vực trạm thu chất lượng kém, bẩn; công tác điều hành nhiều lúc thiếu hợp nhất; thái độ, tác phong của một số nhân viên thu phí thiếu nhiệt tình, thân thiện. Trong những dịp lễ, Tết thường xảy ra ùn tắc giao thông.

Để có cơ sở báo cáo giải trình gửi Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Tổng cục Đường bộ VN yêu cầu Công ty Cổ phần BOT đường tránh Thanh Hóa thực hiện kiểm tra, tu bổ, nâng cấp cơ sở hạ tầng khu vực trạm thu phí để đảm bảo an toàn giao thông, môi trường cảnh quan. Đặc biệt, Công ty này phải chấn chỉnh công tác tổ chức thu phí và tinh thần trách nhiệm, thái độ, tác phong của nhân viên thu phí để tránh những bức xúc của người dân khi tham gia giao thông qua trạm và giao thông thông suốt trong quá trình thực hiện thu phí.

Cục Quản lý đường bộ II thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành kiểm tra theo các nội dung kiến nghị của Ủy ban Quốc phòng và An ninh. Kết quả thực hiện báo cáo về Tổng cục Đường bộ VN trước ngày 20/7/2016.

Trần Duy