Nhiều đăng kiểm viên, nhân viên đăng kiểm có thể sắp trở thành viên chức

16/02/2020 11:47

Đăng kiểm viên, nhân viên đăng kiểm tại các đơn vị sự nghiệp công lập đăng kiểm nếu đủ điều kiện sẽ trở thành viên chức.

Nhiều đăng kiểm viên, nhân viên đăng kiểm có thể sắp trở thành viên chức 1
Đăng kiểm viên Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 19-01V (thuộc Cục Đăng kiểm VN) kiểm định đèn chiếu sáng phía trước xe ô tô - Ảnh minh họa

Ngày 16/2, Cục Đăng kiểm VN cho biết, Bộ GTVT đang lấy ý kiến đóng góp dự thảo thông tư của Bộ GTVT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành đăng kiểm. Theo đó, viên chức đăng kiểm gồm: các đăng kiểm viên thực hiện công tác đăng kiểm trong lĩnh vực GTVT, công trình biển, nhân viên nghiệp vụ đăng kiểm, kỹ thuật viên hỗ trợ hoạt động đăng kiểm làm việc tại Cục Đăng kiểm VN và các đơn vị sự nghiệp công lập có hoạt động đăng kiểm.

Viên chức đăng kiểm được chia thành 4 hạng, từ hạng I-IV, cao nhất là hạng I. Tương ứng mỗi hạng viên chức là quy định cụ thể về tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng; năng lực chuyên môn, nghiệp vụ. Trong đó, viên chức từ hạng III-I tối thiểu phải tốt nghiệp đại học chuyên ngành phù hợp với phạm vi, nhiệm vụ công việc và có giấy chứng nhận đăng kiểm viên. Riêng viên chức đăng kiểm hạng II, I phải có giấy chứng nhận đăng kiểm viên bậc cao, trong đó viên chức hạng I phải có chứng chỉ bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp. Các viên chức hạng III, II khi đủ điều kiện, tiêu chuẩn về năng lực nghiệp vụ và thời gian công tác được thăng lên hạng viên chức hạng cao hơn. Viên chức đăng kiểm được hưởng lương theo ngạch, bậc lương tương ứng được quy định tại thông tư.

Dự thảo thông tư cũng quy định, những người đã được bổ nhiệm vào các ngạch, chức danh nghề nghiệp khác đang đảm nhận nhiệm vụ của viên chức chuyên ngành đăng kiểm được bổ nhiệm thành viên chức theo quy định tại thông tư. Trường hợp còn thiếu tiêu chuẩn, Cục Đăng kiểm VN và các đơn vị quản lý, sử dụng viên chức tạo điều kiện để viên chức bổ sung trong thời hạn tối đa là 3 năm.

Cục trưởng Cục Đăng kiểm VN quyết định bổ nhiệm viên chức thuộc thẩm quyền quản lý, bổ nhiệm và báo cáo Bộ GTVT kết quả bổ nhiệm, xếp lương. UBND cấp tỉnh chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý bổ nhiệm viên chức đăng kiểm theo thẩm quyền được phân cấp, ủy quyền; bổ nhiệm viên chức theo thẩm quyền và báo cáo kết quả bổ nhiệm về Bộ GTVT và Bộ Nội vụ.

Đáng lưu ý, dự thảo quy định việc bổ nhiệm người hiện giữ chức danh nghề nghiệp đăng kiểm thành viên chức đăng kiểm không được kết hợp với việc nâng bậc lương hoặc thăng hạng viên chức.

Theo Cục Đăng kiểm VN, hiện mô hình tổ chức hệ thống đơn vị đăng kiểm gồm Cục Đăng kiểm VN, các đơn vị đăng kiểm trực thuộc Cục (trung tâm đăng kiểm xe cơ giới, Chi cục Đăng kiểm), các đơn vị đăng kiểm thuộc sở GTVT (đăng kiểm xe cơ giới, đăng kiểm phương tiện thủy) và các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới xã hội hóa do doanh nghiệp đầu tư.

Huy Lộc