Nhiều địa phương chậm giải ngân tiền ngân sách

04/04/2019 12:13

Đến ngày 31/3 mới có 12/53 địa phương gửi báo cáo về Bộ Tài chính phân bổ vốn ngân sách T.Ư đạt 4.154 tỷ đồng bằng 23% kế hoạch giao.

Keyword đầu tiên có dấu
Ảnh minh họa

Bộ Tài chính hiện đang hối thúc các bộ và địa phương báo cáo đồng thời đẩy nhanh giải ngân vốn Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) bởi đến ngày 31/3 mới có 12/53 địa phương gửi báo cáo về Bộ Tài chính phân bổ vốn ngân sách trung ương đạt 4.154 tỷ đồng bằng 23% kế hoạch giao (gồm: Vốn CTMTQG giảm nghèo bền vững hơn 1.826 tỷ đồng, đạt 22,84% kế hoạch giao và vốn CTMTQG xây dựng nông thôn mới hơn 2.327 tỷ đồng, đạt 23,27% kế hoạch giao; trong đó giao thực hiện đề án do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 141,9 tỷ đồng).

Theo Bộ Tài chính, một số địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch được giao như: Lào Cai, Quảng Nam, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Bắc Giang, Đắk Lắk và Đồng Tháp. Được biết, 3 tháng đầu năm, ước giải ngân vốn CTMTQG mới đạt hơn 638 tỷ đồng, tương đương 3,55% kế hoạch.

C.Sơn