Nhiều điểm mới về quy chuẩn khí thải xe ô tô, chủ xe cần lưu tâm

26/11/2021 18:21

Hiện đang có 4 mức chuẩn khí thải đối với ô tô tham gia giao thông, được đề xuất nâng thành quy chuẩn và bổ sung thêm mức cao hơn.

Theo dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải phương tiện ô tô đang lưu hành đang được Bộ Tài nguyên và môi trường lấy ý kiến rộng rãi đến tháng 1/2022, có 5 mức khí thải đối với xe ô tô được phép tham gia giao thông.

Nhiều điểm mới về quy chuẩn khí thải xe ô tô, chủ xe cần lưu tâm 1

Kiểm định khí thải định kỳ xe ô tô tại một trung tâm đăng kiểm tại Hà Nội

Theo Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và môi trường, đơn vị chủ trì soạn thảo quy chuẩn), nội dung Quy chuẩn có kế thừa về các mức khí thải và phương pháp đo theo Tiêu chuẩn TCVN 6438:2018 (Phương tiện giao thông đường bộ - giới hạn lớn nhất cho phép của khí thải) được Cục Đăng kiểm VN xây dựng. Đồng thời, bổ sung các giá trị ở mức 5, được căn cứ vào số liệu đo kiểm thực tế của Cục Đăng kiểm VN và kết hợp kinh nghiệm quốc tế các nước trong khu vực châu Á và châu Âu.

"Hiện quy định về giới hạn khí thải áp dụng cho ô tô đang lưu hành ở Việt Nam mới ở mức tiêu chuẩn. Do đó, cần xây dựng và ban hành quy chuẩn để thực hiện Luật Bảo vệ môi trường 2020, Luật Giao thông đường bộ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về bảo vệ môi trường", Tổng cục Môi trường thông tin.

Điểm mới đáng chú ý, so với tiêu chuẩn hiện có, dự thảo Quy chuẩn ban hành thêm mức 5 giới hạn tối đa cho phép đối với xe ô tô lắp động cơ cháy cưỡng bức, với thông số: thành phần C0 tối đa ở mức 0,3-0,2% thể tích (tùy trạng thái đo có tải và không tải), thành phần HC ở mức 250-150 (động cơ 4 kỳ), 7.800 (động cơ 2 kỳ) và 3.300 (động cơ đặc biệt), giá trị Lamda 0,07-1,03.

Khi áp dụng vào thực tế để kiểm soát khí thải, dự thảo quy định áp dụng kiểm soát theo mức 1 và 2. Cụ thể, xe lắp động cơ cháy cưỡng bức, động cơ cháy do nén sản xuất trước năm 1999, đang lưu hành phải đáp ứng mức 1 (theo quy chuẩn).

Xe sản xuất từ năm 1999 đến 1/1/2017 phải áp dụng mức 2. Còn xe sản xuất sau ngày 1/1/2017 và phương tiện ô tô lắp động cơ cháy cưỡng bức, động cơ cháy do nén đã qua sử dụng nhập khẩu phải thực hiện theo lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải phương tiện giao thông do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Được biết, hiện xe ô tô đang tham gia giao thông đang được kiểm soát khí thải theo Mức 1 và 2 của (TCVN 6438:2018). Mức 1: xe sản xuất trước năm 1999 (ngưỡng khí thải tối đa cho phép: khí CO ở mức 1 là 4,5% thể tích; thành phần HC đối với động cơ 4 kỳ là 1.200, động cơ 2 kỳ là 7.800, động cơ đặc biệt là 3.300); Mức 2: xe sản xuất từ năm 1999 về sau: (khí CO là 3,5% thể tích; HC (động cơ 4 kỳ) là 800, động cơ 2 kỳ là 7.800, động cơ đặc biệt 3.300).

Huy Lộc