Nhiều mặt hàng nhập khẩu từ Lào được giảm thuế 50%

27/01/2016 16:37

Từ ngày 14/2/2016 - 3/10/2020, nhiều mặt hàng nhập khẩu từ Lào sẽ được giảm thuế nhập khẩu tới 50%.

TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAU

Lao Bảo là một trong những Cửa khẩu góp phần thúc đẩy giao thương hàng hóa Việt - Lào

Các loại hàng hóa nằm trong danh mục giảm thuế gồm: Trứng chim và trứng gia cầm nguyên vỏ sống, đã bảo quản hoặc đã làm chín; Lúa gạo; Đường mía hoặc đường củ cải và đường sucroza tinh khiết về mặt hóa học ở thể rắn.

Đặc biệt, hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ Lào, đăng ký tờ khai hải quan kể từ ngày 3/10/2015 đến trước ngày 14/2/2016 cũng được giảm thuế theo Hiệp định Thương mại song phương Việt - Lào.

Thông tư cũng quy định, trường hợp mức thuế suất quy định tại Biểu thuế ATIGA cao hơn mức thuế suất quy định tại Biểu thuế MFN thì áp dụng giảm 50% theo mức thuế suất quy định tại Biểu thuế MFN. 

C.Sơn