Nhiều "ông đồ" gian lận trong kỳ thi sát hạch

15:05, 06/02/2015

Có đến 50% số ông đồ tham gia sát hạch không đạt chất lượng. Nhiều ông đồ còn "quay cóp, giở tài liệu".

Chỉ có 36/71 tác phẩm đạt yêu cầu, số còn lại bị đánh giá là viết yếu, bố cục sai, không thẩm mỹ, đặc biệt nhiều bài mắc lỗi sơ đẳng. Thậm chí có ông đồ còn mở tài liệu, từ điển hoặc hỏi người bên cạnh.

Cuộc thi sát hạch trước đó, có tới 70% số "ông đồ" không đậu.

H.N