Nhiều quy định mới liên quan đến vé tàu, khách đi tàu

30/06/2018 15:38

Thông tư quy định về vận tải hành khách, hành lý trên đường sắt quốc gia sắp có hiệu lực với nhiều điểm mới.

nhiều quy định mới liên quan đến vé tàu, khách đi tàu

Thông tư 09 quy định cụ thể việc xếp hàng mua vé tàu theo thứ tự ưu tiên

Ngày mai (1/7), Thông tư 09/2018 của Bộ GTVT quy định về vận tải hành khách, hành lý trên đường sắt quốc gia và đường sắt chuyên dùng có nối ray với đường sắt quốc gia chính thức có hiệu lực. 

Theo Thông tư này, vé hành khách hợp lệ phải do doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách, hành lý trên đường sắt phát hành. Đối với vé cứng, không bị tẩy, xóa, sửa chữa, còn đủ các thông tin và phải đi đúng chuyến tàu và thời gian ghi trên vé. Đối với vé điện tử, có bản in, bản chụp thẻ lên tàu theo quy định của doanh nghiệp hoặc có bằng chứng được lưu trữ trên hệ thống cơ sở dữ liệu của doanh nghiệp, trên đó có đầy đủ thông tin cá nhân khớp với thông tin giấy tờ tùy thân hoặc giấy tờ có đầy đủ thông tin cá nhân được pháp luật công nhận.

Đối tượng được ưu tiên xếp hàng mua vé đi tàu tại địa điểm bán vé theo thứ tự sau: Người có bệnh nặng mà theo yêu cầu của cơ quan y tế phải nhanh chóng chuyển đi; Thương binh, bệnh binh; Người khuyết tật; Phụ nữ có thai; Người đi tàu kèm trẻ nhỏ dưới 24 tháng tuổi; Người già từ đủ 60 tuổi trở lên; Các đối tượng ưu tiên khác do doanh nghiệp quy định.

Thông tư 09 cũng quy định các trường hợp hành khách, người đi tàu phải mua vé bổ sung, gồm: Hành khách muốn đi quá ga đến ghi trên vé; Hành khách muốn đổi chỗ từ hạng thấp lên hạng cao; Người đi tàu không có vé hoặc vé không hợp lệ.

Trường hợp doanh nghiệp không thể bán vé bổ sung cho hành khách, người đi tàu vì không đáp ứng được và ảnh hưởng đến hành khách khác cũng được quy định cụ thể. Đối với người đi tàu muốn đi quá ga ghi trên vé hoặc không có vé, vé không hợp lệ, phải xuống tàu khi tàu chưa chạy hoặc xuống tàu tại ga gần nhất tàu có đỗ và phải thanh toán các chi phí theo yêu cầu của doanh nghiệp. Đối với hành khách muốn đổi hạng vé, có thể tiếp tục sử dụng chỗ đã ghi trên vé.

Thanh Thúy