Nhiều quy định mới về an toàn đường sắt

03/05/2018 11:27

Vị trí làm việc của trưởng tàu, lái tàu phải có đồng hồ tốc độ, van hãm khẩn cấp, thiết bị chống ngủ gật.

nhiều quy định mới về an toàn đường sắt

Từ 1/7, các quy định mới về trang thiết bị an toàn trên phương tiện đường sắt có hiệu lực thi hành

Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư 20 (có hiệu lực từ 1/7/2018) quy định về thông tin, chỉ dẫn, trang thiết bị phục vụ khách hàng, thiết bị an toàn trên phương tiện giao thông đường sắt. Thông tư cũng quy định chi tiết về thông tin chỉ dẫn cho hành khách và trang thiết bị an toàn đối với tàu đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị và chuyên dùng.

Đối với đường sắt quốc gia, đô thị, các thông tin, chỉ dẫn phải rõ ràng, dễ hiểu; bố trí ở nơi dễ thấy, dễ đọc. Chỉ dẫn bằng chữ cho khách hàng trên toa xe phải được viết bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

Về thiết bị an toàn, đầu máy kéo tàu đường sắt quốc gia, đường sắt chuyên dùng phải có đồng hồ báo tốc độ, ghi tốc độ và dữ liệu chạy tàu, thiết bị chống ngủ gật. Trên đoàn tàu phải có chèn (sắt hoặc gỗ), pháo hiệu chuyên dùng đường sắt, tín hiệu đèn màu, túi hiệu cầm tay cần thiết. Riêng với tàu khách trên đường sắt quốc gia, trên toa xe khách phải có van hãm khẩn cấp; tại vị trí làm việc của trưởng tàu phải có van hãm khẩn cấp, đồng hồ báo tốc độ, đồng hồ áp suất, thiết bị liên lạc giữa trưởng tàu và lái tàu.

nhiều quy định mới về an toàn đường sắt

Thông tư quy định cụ thể về thông tin chỉ dẫn, trang thiết bị an toàn đối với đường sắt quốc gia, đô thị, chuyên dùng

Đối với đường sắt đô thị, tại buồng lái tối thiểu phải có đồng hồ tốc độ, thiết bị bảo vệ đoàn tàu tự động (ATP), cảnh báo tự động (AWS), thiết bị ghi tốc độ và dữ liệu chạy tàu, thiết bị chống ngủ gật. Bên ngoài toa xe điều khiển có trang bị camera an ninh.

Trên toa xe khoang hành khách tối thiểu phải có: thiết bị cảnh báo khẩn cấp cho lái tàu, thiết bị mở cửa toa xe trong trường hợp khẩn cấp, cần giật van hãm khẩn, còi cảnh báo, thiết bị phát hiện và cảnh báo hỏa hoạn, camera an ninh, thiết bị liên lạc giữa khách hàng và lái tàu trong trường hợp cần thiết.

Nội dung thông tư cũng quy định, chủ phương tiện giao thông đường sắt có trách nhiệm trang bị các thông tin, chỉ dẫn, thiết bị phục vụ khách hàng, thiết bị an toàn theo quy định tại thông tư; bảo trì, sửa chữa trang thiết bị theo quy định của nhà chế tạo; chịu trách nhiệm kiểm định các thiết bị quy định pháp luật hiện hành.

H.Lộc