Những ai được hỗ trợ giảm tiền điện trong 7 tháng tới?

03/06/2021 21:17

Thời gian hỗ trợ giảm giá điện và giảm tiền điện là 7 tháng kể từ kỳ hóa đơn tiền điện tháng 6/2021 đến kỳ hóa đơn tiền điện tháng 12/2021.

những ai được hỗ trợ giảm tiền điện trong 7 tháng tới?

Khách hàng sinh hoạt sẽ không được giảm tiền điện trong đợt hỗ trợ lần 3 này.

Theo nguồn tin riêng của Báo Giao thông, trong đợt hỗ trợ lần này, Chính phủ thống nhất giảm tiền điện (giá trị trước thuế) trực tiếp cho các cơ sở phục vụ phòng dịch, chống dịch Covid-19 không thu phí, mua điện từ Tổng công ty Điện lực/Công ty điện thực thuộc EVN và các đơn vị bán lẻ điện.

Cụ thể, các cơ sở đang thực hiện làm nơi cách ly, khám bệnh tập trung bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm Covid-19 sẽ được giảm 100% tiền điện.

Các cơ sở y tế đang được dùng để khám, xét nghiệm, điều trị bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm Covid-19 sẽ được giảm 20% tiền điện.

Đồng thời, giảm giá bán điện từ mức giá bán lẻ điện áp dụng cho kinh doanh bằng mức bán lẻ điện áp dụng cho ngành sản xuất cho khách hàng sử dụng điện là cơ sở lưu trú du lịch.

Tuy nhiên, sẽ không thực hiện hỗ trợ giảm tiền điện đối với cơ sở phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 có thu phí cách ly y tế tập trung.

Thời gian hỗ trợ giảm giá điện và giảm tiền điện là 7 tháng kể từ kỳ hóa đơn tiền điện tháng 6/2021 đến kỳ hóa đơn tiền điện tháng 12/2021.

Trước đó, ngày 2/6, Chính phủ ban hành Nghị quyết đồng ý phương án hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 3 cho các khách hàng sử dụng điện như phương án Bộ Công thương trình ngày 27/5.

Chính phủ giao Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục và quy định pháp luật.

"Bảo đảm chặt chẽ, đúng đối tượng, không để trục lợi chính sách, chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung, số liệu báo cáo và đề xuất", Nghị quyết nêu rõ.

Đây là lần thứ 3 Chính phủ đồng ý việc giảm giá điện, tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Tuy nhiên, quy mô hỗ trợ lần này hẹp hơn so với 2 lần trước đó khi một số đối tượng khách hàng không có tên trong danh được hưởng chính sách hỗ trợ.

Theo ước tính của EVN, số tiền hỗ trợ giảm giá điện cho khách hàng là cơ sở lưu trú du lịch khoảng 1.470 tỷ đồng (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) và số tiền hỗ trợ giảm tiền điện cho các cơ sở phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 khoảng 100 tỷ đồng trong đợt này. Như vậy, tổng số tiền hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện trong 3 đợt là hơn 13.800 tỷ đồng.

Hồng Hạnh