Pigeon Point, Cộng hòa Trinidad & Tobago: Nơi đây nổi tiếng với những cây cọ che mát dọc bãi biển.
Pigeon Point, Cộng hòa Trinidad & Tobago: Nơi đây nổi tiếng với những cây cọ che mát dọc bãi biển.
Huy Phong (Theo MSN)