Vào thế kỷ 19, Nhật đang ở trong thời điểm lịch sử có nhiều thay đổi. Hình ảnh ngọn núi Phú Sĩ trắng xóa trên đỉnh đồi xa xa vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay.
Vào thế kỷ 19, Nhật đang ở trong thời điểm lịch sử có nhiều thay đổi. Hình ảnh ngọn núi Phú Sĩ trắng xóa trên đỉnh đồi xa xa vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay.
Phan Hằng (Theo Sohu)