Nước tràn qua thành đập tại hồ Wet Sleddale sau mưa lớn ở Cumbria, Anh.
Nước tràn qua thành đập tại hồ Wet Sleddale sau mưa lớn ở Cumbria, Anh.
Huy Phong (Theo CNN)