Thứ Năm, 14/11/2019 18:27:02 Hotline: 0901 514 799
2. Có vẻ như ngồi trên đống gạo sẽ giống như ngồi trên bãi cát mịn chăng?
2. Có vẻ như ngồi trên đống gạo sẽ giống như ngồi trên bãi cát mịn chăng?
Phan Hằng (Theo Fun)