6. 2 "tiểu yêu" nghịch ngợm phá nát tấm cửa giấy rồi.
6. 2 "tiểu yêu" nghịch ngợm phá nát tấm cửa giấy rồi.
Phan Hằng (Theo Fun)