8. Định mặc cho búp mê chiếc váy màu xanh nhưng không ngờ lại hóa ra "con ma xanh lè".
8. Định mặc cho búp mê chiếc váy màu xanh nhưng không ngờ lại hóa ra "con ma xanh lè".
Phan Hằng (Theo Fun)