Bức tượng Mưa của Nazar Bilyk, Ukraine.
Bức tượng Mưa của Nazar Bilyk, Ukraine.
Huy Phong (Theo Brightside)