Cũng theo U Quyên, việc bố trí đồ ăn tại công trường được thay đổi liên tục. Một vài ngày trước ăn thịt, một vài ngày sau ăn cá. Để bữa cơm mình làm ra không nhàm chán, mỗi lúc công nhân ngồi ăn, U lại hỏi han xem bữa sau thích ăn gì thì làm cái đó trong khoảng tiền cho phép.
Cũng theo U Quyên, việc bố trí đồ ăn tại công trường được thay đổi liên tục. Một vài ngày trước ăn thịt, một vài ngày sau ăn cá. Để bữa cơm mình làm ra không nhàm chán, mỗi lúc công nhân ngồi ăn, U lại hỏi han xem bữa sau thích ăn gì thì làm cái đó trong khoảng tiền cho phép.
Biển Ngọc,Nam Khánh