Danh sách đại biểu Quân đội, Công an trúng cử BCH Trung ương khóa XIII

31/01/2021 08:13

Trong danh sách 180 Ủy viên chính thức có 23 người thuộc đoàn Đảng bộ Quân đội; 6 người là lãnh đạo Bộ Công an.

Danh sách đại biểu Quân đội, Công an trúng cử BCH Trung ương khóa XIII 1

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Đại tướngTô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tối 30/1.

Tối 30/1, Đại hội XIII của Đảng đã công bố danh sách các đại biểu trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. Trong danh sách 180 Ủy viên chính thức có 23 người thuộc đoàn Đảng bộ Quân đội; 6 người là lãnh đạo Bộ Công an.

Theo đó, các Ủy viên Ban chấp hành Trung ương khóa XIII thuộc Đảng bộ Quân đội gồm:

1.Đại tướng Lương Cường (SN 1957), Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam.

2. Thượng tướng Phan Văn Giang (SN 1960), Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

3.Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa (SN 1962), Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam.

4. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương (SN 1966), Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

5.Thượng tướng Trần Quang Phương (SN 1961), Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam.

6.Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến (SN 1961), Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

7. Thượng tướng Lê Huy Vịnh (SN 1961), Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

8. Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam (SN 1967), Ủy viên Quân ủy Trung ương,Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

9. Thượng tướng Võ Minh Lương (SN 1963), Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

10.Trung tướng Vũ Hải Sản (SN 1961), Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

11.Trung tướng, PGS, TS Trần Việt Khoa (SN 1965), Ủy viên Quân ủy Trung ương, Giám đốc Học viện Quốc phòng

12. Trung tướng Nguyễn Doãn Anh (SN 1967), Tư lệnh Quân khu 4

13. Trung tướng Thái Đại Ngọc (SN 1966), Tư lệnh Quân khu 5

14. Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Tư lệnh Quân khu 1

15. Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Chính ủy Quân khu 2

16. Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam.

17. Trung tướng Trần Hồng Minh, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng

18. Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Tư lệnh Quân chủng Hải quân

19. Thiếu tướng Nguyễn Quang Ngọc (SN 1968), Tư lệnh Quân khu 3

20. Thiếu tướng Lê Đức Thái (SN 1967), Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

21. Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng (SN 1970), Tư lệnh Quân khu 7

22. Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu (SN 1967), Chính ủy Quân khu 9

23. Thiếu tướng Nguyễn Văn Hiền (SN 1967), Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không - Không quân.

Trong số này, những người trúng cử lần đầu Ban chấp hành Trung ương khóa XIII là Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu 4; Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Tư lệnh Quân khu 1; Trung tướng Thái Đại Ngọc, Tư lệnh Quân khu 5; Trung tướng Trần Hồng Minh, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng; Thiếu tướng Nguyễn Văn Hiền, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không - Không quân; Thiếu tướng Nguyễn Quang Ngọc, Tư lệnh Quân khu 3; Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Tư lệnh Quân chủng Hải quân; Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Quân khu 7.

Như vậy, số lượng Ủy viên Trung ương khóa XIII đang công tác trong Quân đội tăng thêm 1 người so với khóa XII (22 người).

Trong khi đó, ngành Công an có 6 Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, đều là lãnh đạo Bộ Công an:

1.Đại tướng Tô Lâm (SN 1957), Uỷ viên Bộ Chính trị khoá XII, Uỷ viên Ban cán sự đảng Chính phủ, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an.

2. Trung tướng Trần Quốc Tỏ (SN 1962), Uỷ viên Trung ương Đảng khoá XII, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an.

3. Trung tướng Lương Tam Quang (SN 1965), Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an.

4. Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc (SN 1964), Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an.

5. Thiếu tướng Lê Quốc Hùng (SN 1966), Uỷ viên Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an.

6. Thiếu tướng Lê Tấn Tới (SN 1969), Uỷ viên Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an.

Trong số này, có 4 người trúng cử lần đầu Ban chấp hành Trung ương khóa XIII là Trung tướng Lương Tam Quang, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thiếu tướng Lê Tấn Tới.

Như vậy, số lượng Ủy viên Trung ương khóa XIII của ngành Công an tăng 1 người so với khóa XII (5 người).

PV