Sông thiêng Hinatuan, Philippines: Dòng sông có nước xanh kỳ ảo chảy qua khu rừng nguyên sinh trên đảo. Người dân địa phương tin rằng, màu xanh ngọc bích của dòng sông được tạo ra bởi cây đũa thần của các cô tiên.
Sông thiêng Hinatuan, Philippines: Dòng sông có nước xanh kỳ ảo chảy qua khu rừng nguyên sinh trên đảo. Người dân địa phương tin rằng, màu xanh ngọc bích của dòng sông được tạo ra bởi cây đũa thần của các cô tiên.
Huy Phong (Theo Love Exploring)