Rakotzbrücke, Đức: Cây cầu trong công viên Kromlauer có cấu trúc hình bán nguyệt in bóng xuống mặt nước, tạo thành hình tròn hoàn hảo. Truyền thuyết kể rằng, quỷ Xa tăng đã góp sức để xây dựng lên cây cầu này.
Rakotzbrücke, Đức: Cây cầu trong công viên Kromlauer có cấu trúc hình bán nguyệt in bóng xuống mặt nước, tạo thành hình tròn hoàn hảo. Truyền thuyết kể rằng, quỷ Xa tăng đã góp sức để xây dựng lên cây cầu này.
Huy Phong (Theo Love Exploring)