Pondicherry: Pondicherry là một trong những địa điểm nổi tiếng và đẹp nhất ở miền nam Ấn Độ đối với khách du lịch. Thành phố này có các tòa nhà từ thời thuộc địa, tượng, nhà thờ cùng với các bãi biển xinh đẹp như Paradise, Auroville, Serenity và Promenade.
Pondicherry: Pondicherry là một trong những địa điểm nổi tiếng và đẹp nhất ở miền nam Ấn Độ đối với khách du lịch. Thành phố này có các tòa nhà từ thời thuộc địa, tượng, nhà thờ cùng với các bãi biển xinh đẹp như Paradise, Auroville, Serenity và Promenade.
Hàn Ly (Theo globalgrasshopper)