Nhưng cũng có nhiều nơi khác như vùng núi Phú Sĩ và Hakone ở miền trung Nhật Bản. Miền Nam cũng có rất nhiều như Kobe, Himeji, Fukuoka, Hiroshima, Okinawa…Các geisha cũng là một trong những nét hấp dẫn du khách khi đến Nhật. 
Nhưng cũng có nhiều nơi khác như vùng núi Phú Sĩ và Hakone ở miền trung Nhật Bản. Miền Nam cũng có rất nhiều như Kobe, Himeji, Fukuoka, Hiroshima, Okinawa…Các geisha cũng là một trong những nét hấp dẫn du khách khi đến Nhật. 
Hàn Ly (Theo livingnomads)