Sông Thu Bồn: Nằm tại Hội An, sông Thu Bồn bắt nguồn từ nhiều con suối nhỏ và mang vẻ đẹp nên thơ, dịu dàng.
Sông Thu Bồn: Nằm tại Hội An, sông Thu Bồn bắt nguồn từ nhiều con suối nhỏ và mang vẻ đẹp nên thơ, dịu dàng.
Hàn Ly (theo CNN)