Sông Thu Bồn: Là địa điểm du lịch Hội An, sông bắt nguồn từ nhiều con suối nhỏ và mang vẻ đẹp nên thơ, dịu dàng.
Sông Thu Bồn: Là địa điểm du lịch Hội An, sông bắt nguồn từ nhiều con suối nhỏ và mang vẻ đẹp nên thơ, dịu dàng.
Hàn Ly (Theo cnn)