Những đoàn tàu nào phải điều chỉnh giờ để thi công dự án 7.000 tỷ?

18/12/2020 12:12

Ngành Đường sắt điều chỉnh giờ nhiều đoàn tàu khách Thống nhất do phải chạy chậm để thi công gói 7.000 tỷ tuyến Bắc - Nam...

những đoàn tàu nào phải điều chỉnh giờ để thi công dự án 7.000 tỷ?

Ngành Đường sắt điều chỉnh giờ tàu khách Thống nhất vì tàu phải chạy chậm để thi công gói 7.000 tỷ tuyến Bắc - Nam.

Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, do ảnh hưởng của việc thi công cải tạo, nâng cấp tuyến đường sắt, Tổng công ty Đường sắt VN tạm thời điều chỉnh giờ tàu khách Thống nhất đi đến các ga trên tuyến đường sắt Bắc - Nam. Thời gian điều chỉnh từ ngày 17/12/2020 đến hết ngày 19/1/2021.

Cụ thể, chiều Hà Nội - Sài Gòn, tàu SE1 xuất phát Hà Nội lúc 22h15, đến Sài Gòn lúc 8h20 (giờ đến cũ 5h45). Tàu SE3 xuất phát Hà Nội lúc 19h25, đến Sài Gòn lúc 6h40 (giờ đến cũ 4h38). Tàu SE5 xuất phát Hà Nội lúc 8h50, đến Sài Gòn lúc 19h55 (giờ đến cũ 18h55). Tàu SE7 xuất phát Hà Nội lúc 6h00, đến Sài Gòn lúc 18h05 (giờ đến cũ 16h30).

Chiều Sài Gòn - Hà Nội, tàu SE2 xuất phát Sài Gòn lúc 21h55, đến Hà Nội lúc 8h35 (giờ đến cũ 5h30). Tàu SE4 xuất phát Sài Gòn lúc 19h25, đến Hà Nội lúc 5h58 (giờ đến cũ 4h48). Tàu SE6 xuất phát Sài Gòn lúc 8h40, đến Hà Nội lúc 20h47 (giờ đến cũ 19h12). Tàu SE8 xuất phát Sài Gòn lúc 6h00, đến Hà Nội lúc 19h12 (giờ đến cũ 15h54).

Cũng do ảnh hưởng tàu phải chạy chậm qua các điểm thi công thuộc gói 7.000 tỷ, các đoàn tàu khách Thống nhất phải kéo dài thời gian hành trình từ 1-2 giờ so với trước. Ngoài hai ga Sài Gòn, Hà Nội là hai đầu tàu xuất phát và kết thúc hành trình, giờ tàu đi, đến các ga dọc đường cũng điều chỉnh theo.

Tuy nhiên, một số mác tàu khu đoạn vẫn giữ giờ tàu đi, đến như trước. Tuyến Sài Gòn - Đà Nẵng, tàu SE21 xuất phát Đà Nẵng lúc 9h31, đến Sài Gòn lúc 6h20; tàu SE22 xuất phát Sài Gòn lúc 11h40, đến Đà Nẵng lúc 6h28. Tuyến Sài Gòn - Nha Trang, tàu SNT2 xuất phát Sài Gòn lúc 20h30, đến Nha Trang lúc 5h30; tàu SNT1 xuất phát Nha Trang lúc 20h00, đến Sài Gòn lúc 5h26.

Trước đó, Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, nhằm đáp ứng nhu cầu người dân trở về quê, thăm thân dịp trước Tết Tân Sửu 2021, công ty tổ chức chạy tăng cường các đoàn tàu khách từ ga Sài Gòn đi các ga trong khu đoạn Bình Định - Huế. Các đoàn tàu đều xuất phát ga Sài Gòn ngày 10/2/2021.

Theo đó, tàu SE38 xuất phát lúc 9h20, đến ga Huế lúc 9h05. Tàu D2 xuất phát lúc 12h25, đến ga Đà Nẵng lúc 7h19. Tàu STK2 xuất phát lúc 16h10, đến ga Tam Kỳ (Quảng Nam) lúc 11h09. Tàu SQ2 xuất phát lúc 21h10, đến ga Quảng Ngãi lúc 15h00. Tàu SD2 xuất phát lúc 22h25, đến ga Diêu Trì (Bình Định) lúc 11h04.

Kỳ Nam