Những đối tượng chính sách nào được miễn, giảm vé tàu?

07/03/2021 10:22

Ngành Đường sắt thực hiện chính sách miễn, giảm giá vé tàu cho bà mẹ Việt Nam anh hùng, trẻ em, đoàn viên công đoàn…

những đối tượng chính sách nào được miễn, giảm vé tàu?

Ngành Đường sắt thực hiện chính sách miễn, giảm giá vé tàu cho bà mẹ Việt Nam anh hùng, trẻ em, đoàn viên công đoàn…

Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, ngành Đường sắt đang miễn, giảm giá vé tàu cho các đối tượng chính sách.

Cụ thể, người hoạt động cách mạng trước Tổng khởi nghĩa cách mạng tháng 8/1945 và bà mẹ Việt Nam anh hùng được giảm đến 90%.

Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, người khuyết tật đặc biệt nặng và người khuyết tật nặng được giảm 30%.

Công dân Việt Nam đủ từ 60 tuổi trở lên được giảm 10%.

Trẻ em dưới 6 tuổi đi cùng người lớn được miễn vé và mỗi người lớn được kèm 2 trẻ em thuộc diện miễn vé. Tuy nhiên, trẻ em từ 6 tuổi đến 10 tuổi vẫn phải mua vé trẻ em, được giảm 25% giá vé hiện hành.

Học sinh các trường dạy nghề, trung học chuyên nghiệp, sinh viên, học viên các trường cao đẳng, đại học, học viện (không bao gồm các học viên sau đại học) được giảm 10%.

Đoàn viên công đoàn các ngành, tập đoàn, doanh nghiệp, địa phương, khu công nghiệp, chế xuất khi mua vé cá nhân được giảm 5%; khi mua vé tập thể được giảm 7% nếu đoàn đi từ 10-39 người, giảm 10% nếu đoàn đi từ 40 người trở lên.

Kỳ Nam