Những đối tượng nào ở Long An được cấp "thẻ xanh Covid"?

21/09/2021 14:13

Từ ngày 21/9, Long An áp dụng thẻ Covid cho việc đi lại của người dân, công nhân lao động, cán bộ, công chức, sinh viên...

Theo ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An, từ ngày 21/9, Long An áp dụng thẻ Covid cho việc đi lại của người dân, công nhân lao động, cán bộ, công chức, sinh viên…

Theo đó, có 2 loại thẻ là “thẻ xanh Covid và thẻ vàng Covid”, mỗi loại sẽ được áp dụng cho từng đối tượng để đi lại phù hợp của các địa phương trong tỉnh.

Cụ thể, “thẻ xanh Covid dành cho cá nhân đáp ứng một trong các điều kiện sau: Đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin đối với loại vắc xin tiêm 2 mũi và đủ 14 ngày sau khi tiêm; Đã tiêm 1 mũi vắc xin đối với loại vắc xin tiêm 1 mũi và đủ 14 ngày sau khi tiêm.

Những đối tượng nào ở Long An được cấp

Long An áp dụng thẻ Covid trong giai đoạn phục hồi kinh tế

Ngoài ra , "thẻ xanh Covid" còn áp dụng cho F0 được điều trị tại cơ sơ y tế đã khỏi bệnh và đã được cơ sở y tế cấp giấy ra viện hoặc giấy chứng nhận hoàn thành điều trị nhưng không quá 6 tháng; các F0 điều trị tại nhà đã khỏi bệnh và đã được Trung tâm Y tế cấp giấy chứng nhận hoàn thành điều trị theo đề nghị của Trạm Y tế xã nhưng không quá 6 tháng kể từ ngày được cấp giấy.

Đối với “thẻ vàng Covid”, dành cho cá nhân đáp ứng một trong các điều kiện; Đã tiêm 1 mũi vắc xin đối với loại vắc xin phải tiêm 2 mũi và đủ 14 ngày sau tiêm.

Theo ông Hòa, cả 2 loại thẻ này, có có giá trị thay thế giấy đi đường. Theo đó, người đáp ứng điều kiện “thẻ xanh Covid” được di chuyển trong phạm vi địa bàn cấp tỉnh, trừ các địa bàn đang áp dụng biện pháp hạn chế sự di chuyển để phòng, chống dịch bệnh. Người Người đáp ứng điều kiện “thẻ vàng Covid” được di chuyển trong phạm vi địa bàn cấp huyện, trừ các địa bàn đang áp dụng biện pháp hạn chế sự di chuyển để phòng, chống dịch bệnh.

Những đối tượng nào ở Long An được cấp

Thẻ xanh Covid và thẻ vàng Covid có giá trị thay thế giấy đi đường

Riêng người đáp ứng điều kiện “thẻ vàng Covid” là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ quan, đơn vị nhà nước (kể cả các cơ quan, đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh), nếu có giấy xác nhận của thủ trưởng cơ quan, đơn vị thì được di chuyển trong phạm vi địa bàn cấp tỉnh để đi làm hoặc đi công tác.

Ngoài ra, Long An cũng có quy định việc đi lại của những người chưa đáp ứng điều kiện “thẻ xanh Covid” và “thẻ vàng Covid” như: học sinh, sinh viên được di chuyển hàng ngày từ nơi ở đến nơi học. Trường hợp nơi ở và nơi học khác địa bàn huyện thì phải có giấy xác nhận của người đứng đầu cơ sở giáo dục.

Người dưới 18 tuổi (không phải là học sinh, sinh viên) và người chống chỉ định tiêm vắc xin được Trung tâm Y tế cấp huyện cấp giấy xác nhận: hạn chế di chuyển ra khỏi địa bàn cấp xã; trường hợp cần thiết phải di chuyển ra khỏi địa bàn cấp xã (trong phạm vi địa bàn cấp huyện) thì phải có kết quả xét nghiệm PCR âm tính trong thời hạn 72 giờ.

"Thẻ xanh Covid" và "thẻ vàng Covid" được sử dụng dưới dạng điện tử của ứng dụng Bluezone hoặc Sổ sức khỏe điện tử cài trực tiếp trên điện thoại hoặc trên Cổng thông tin tiêm chủng Covid-19.

Lê Lối