Những hộ dân nhận bò giống hỗ trợ sẵn sàng bồi hoàn lại tiền

29/03/2018 14:43

5 trong số 10 hộ dân bán bò giống cho lò mổ sẽ trả lại tiền hỗ trợ nếu có yêu cầu

những hộ dân nhận bò giống hỗ trợ sẵn sàng bồi hoàn lại tiền

Những hộ dân bán bò giống cho lò mổ sẵn sàng trả lại tiền nhà nước hỗ trợ nếu có yêu cầu

Tại buổi làm việc, 5 trong số 10 hộ dân được nhận bò đực giống hỗ trợ phát triển chăn nuôi khẳng định lý do bán bò vì phát hiện bò giống không thích nghi, sợ bò chết, mất tiền đối ứng. Vì vậy, họ đã bán bò cho lò mổ sau thời gian nuôi khoảng nửa tháng.

Ông Hồ Văn Hồng, Phó Chủ tịch UBND xã Triệu độ cho biết, 5 hộ bán bò sẵn sàng nộp lại tiền mà nhà nước hỗ trợ nếu được yêu cầu (mỗi con bò giống trị giá 18 triệu đồng, trong đó, người dân bỏ ra 4 triệu đồng đối ứng, còn 14 triệu nhà nước hỗ trợ).

“Việc các hộ dân này có phải trả lại tiền cho nhà nước hay không phụ thuộc vào quyết định của các đơn vị chức năng khi có báo cáo cụ thể” – ông Hồng tiếp lời.

Như báo Giao thông đã đưa tin, theo Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND tỉnh Quảng Trị về chính sách hỗ trợ chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016-2020, từ tháng 11 đến tháng 12/2017, có 10 con bò đực giống được phân bổ về xã Triệu Độ. Tuy nhiên, sau khi nhận bò, chính quyền xã Triệu Độ ngay lập tức chia 8 con cho cán bộ và người nhà cán bộ xã, trong lúc nhiều người dân có nhu cầu chăn nuôi lại không được cấp. Sau đó, 5 hộ đã đem bò đi bán cho lò mổ giết thịt.

Đông Hiền