Phòng tắm thủy cung, Preston Hollow Mansion, Dallas, Mỹ: Phòng tắm thủy cung tuyệt vời này được lắp đặt trong một biệt thự theo phong cách Phục hưng ở Dallas trị giá 6 triệu USD (gần 139 tỷ đồng).
Phòng tắm thủy cung, Preston Hollow Mansion, Dallas, Mỹ: Phòng tắm thủy cung tuyệt vời này được lắp đặt trong một biệt thự theo phong cách Phục hưng ở Dallas trị giá 6 triệu USD (gần 139 tỷ đồng).
Hàn Ly (Theo loveproperty)