Phòng tắm bằng vàng ròng, Cung điện vàng Swisshorn, Hồng Kông, Trung Quốc: Phòng tắm nổi bật với 2 tấn đồ màu vàng, hoàn chỉnh với một bồn tắm làm từ vàng nguyên khối, bồn cầu 24 karat và tường bằng vàng thỏi. 
Phòng tắm bằng vàng ròng, Cung điện vàng Swisshorn, Hồng Kông, Trung Quốc: Phòng tắm nổi bật với 2 tấn đồ màu vàng, hoàn chỉnh với một bồn tắm làm từ vàng nguyên khối, bồn cầu 24 karat và tường bằng vàng thỏi. 
Hàn Ly (Theo loveproperty)