6/2 – Một mô hình người mặc bộ đồ vũ trụ ngồi sau tay lái của chiếc xe thể thao Tesla màu đỏ được phóng lên không gian nhờ tên lửa đẩy khổng lồ Falcon Heavy, thuộc sở hữu của công ty tên lửa của Elon Musk, SpaceX.
6/2 – Một mô hình người mặc bộ đồ vũ trụ ngồi sau tay lái của chiếc xe thể thao Tesla màu đỏ được phóng lên không gian nhờ tên lửa đẩy khổng lồ Falcon Heavy, thuộc sở hữu của công ty tên lửa của Elon Musk, SpaceX.
Thùy Dương