3.Mì được nhét trong một cái túi lông lá.
3.Mì được nhét trong một cái túi lông lá.
Phan Hằng (Theo Boredpanda)